Kolposkopia

Mój lekarz zalecił mi KOLPOSKOPIĘ. Co to takiego?

Czyli, na czym polega i po co wykonuje się badanie kolposkopowe.

 

dfgdfgsd

Kolposkopia jest oglądaniem szyjki macicy w celu stwierdzenia bądź wykluczenia różnego rodzaju zmian jej dotyczących. Wykonując badanie możemy oglądać szyjkę w różnych powiększeniach. Robimy to by powiedzieć czy szyjka wygląda prawidłowo czy nie. Oceniamy kształt, kolor, "ukształtowanie powierzchni" szyjki a także widoczne naczynia krwionośne

Do wykonania badania służy kolposkop, którego nowoczesną wersją jest tzw. videokolposkop. Urządzenie to można porównać do dużego mikroskopu. Podobnie jak mikroskop posiada on specjalny okular, przez który patrzy osoba badająca oraz obiektyw "wycelowany" w szyjkę macicy. Okular i obiektyw oddzielone są przez skomplikowany układ optyczny soczewek. Kolposkop zaopatrzony jest w różnego rodzaju pokrętła umożliwiające zmianę powiększenia, uzyskanie maksymalnej ostrości, zastosowanie filtrów oraz we własne źródło światła. Ponadto opcjonalnie kolposkop może posiadać przystawkę umożliwiającą wykonywanie zdjęć aparatem fotograficznym oraz dodatkowy tor wizyjny służący zwykle do celów dydaktycznych.

Powyższy "opis" dotyczy wprawdzie tradycyjnego optycznego kolposkopu, lecz istota badania pozostała niezmienna pomimo wprowadzenia jego elektronicznej wersji tj. videokolposkopu.

Kolposkopia podstawowa tzn. bez użycia odczynników tylko z zastosowaniem powiększenia. pozwala odróżnić miejsca pokryte nabłonkiem wielowarstwowym płaskim od tych z nabłonkiem jednowarstwowym walcowatym a także strefę ścierania się tych nabłonków, czyli tzw. strefę przekształceń..

Odczynniki zaś pozwalają ocenić niektóre właściwości nabłonka np. grubość ( oczywiście jakościowo gruby-cienki) a także jego wiek stary-młody. Ocena naczyń krwionośnych znajdujących się w tzw. podścielisku, czyli pod nabłonkiem daje szczególnie cenne informacje, ponieważ inaczej wyglądają naczynia prawidłowej szyjki, inaczej w przypadku stanu zapalnego. Ich obraz jest jeszcze inny w przypadku raka szyjki.

Uzyskane w trakcie badania kolposkopowego wiadomości często decydują o dalszym postępowaniu diagnostyczno- terapeutycznym.

Najpierw ogląda się całą szyjki macicy w powiększeniu jedynie po przemyciu jej z wydzieliny. Na tym etapie widoczne są nabłonek wielowarstwowy płaski i jednowarstwowy walcowaty oraz najbardziej oczywiste z ewentualnych odchyleń od normy jak zniekształcenie szyjki, miejsca zbielenia tzw. leukoplakii czy też na przykład widoczne na czarno ognisko endometriozy.

Czasami na pograniczu nabłonków widoczna jest strefa przekształceń,gdzie jak na każdym polu walki wiele może się zdarzyć. Prawidłowa szyjka jest gładka, różowa tu gdzie jest nabłonek płaski i czerwona tu gdzie jest nabłonek walcowaty. Mogą być widoczne naczynia krwionośne, wąskie, drzewkowato się rozgałęziające.

W przypadku stanów chorobowych ulega zmianie architektonika nabłonka w sensie ukształtowania powierzchni oraz grubości. Im bardziej zawansowana i groźna choroba tym większe zmiany w wyglądzie. Żeby te zmiany dobrze uwidocznić stosuje się kolposkopię rozszerzoną tj. z zastosowaniem odczynników. Podstawowy to obecnie 3% kwas octowy. Pod jego wpływem miejsca chore ulegają zbieleniu tym większego stopnia im bardziej zawansowana jest choroba. Po zadziałaniu kwasem zdrowe naczynia krwionośne zanikają natomiast te w miejscach chorych pozostają widoczne, niekiedy nawet pękają i tworzą się wybroczyny.

Kolejny odczynnik który wszedł na stałe do użytku to tzw. płyn Lugola ( zawierający roztwór jodu w jodku potasu), który barwi zdrowy, dojrzały nabłonek na kolor pomarańczowo-brązowy. W miejscach zmian chorobowych, szczególnie tych zmierzających ku nowotworowi nabłonek barwi się bardzo słabo lub wcale.

Reasumując, stosując badanie kolposkopowe możemy wyodrębnić te spośród nadżerek, które wymagają leczenia, dokumentować obrazy nadżerki sprzed leczenia, kolejne etapy gojenia się i wygląd szyjki po zakończeniu leczenia. A w przypadku nieprawidłowego wyniku cytologii szybciej i dokładniej przeprowadzić dalszą diagnostykę a w wielu przypadkach wątpliwych także uniknąć stresu i niepotrzebnych dalszych interwencji.